kontakt

Nyheter

Maria Aavisto

maria@jobcenter.se

076 -034 31 34

Tareq Ammar

tareq@jobcenter.se

079 -316 00 83

VÄSTERÅS

Ingenjör Bååths Gata 11
722 11 Västerås

Gjutjärnsgatan 2a
721 33 Västerås

KA Nummer:  10073613