kontakt

Nyheter

Mosa-Hanna Caspers

mosa-hanna@jobcenter.se

076 – 023 56 67 

VISBY

Regementsgatan 2
621 50 Visby

KA Nummer:     10068410

Jobcenter i Visby

Regementsgatan 2

621 50 Visby

 

 

Rusta och matcha i Visby

Jobcenter är valet för dig som inte vill vänta på nästa jobb. Vi står på din sida, hjälper dig med just det du behöver och satsar allt på att du ska komma i ett jobb eller studier som passar dig så bra som möjligt.

Vår verksamhet kretsar kring tanken att du som deltagare ska vara på en avsevärt bättre plats när du lämnar oss, vare sig det gäller jobb, studier, vardagsstruktur, mående eller energi. Det försöker vi uppnå genom att helt och fullt utgå från dig som individ.

Vi coachar dig som person oavsett ditt ursprung och din bakgrund.

 

Ett personligt stöd som står på din sida

Vi följer dig på vägen till dina mål. För att hitta en sysselsättning som passar din kompetens, personlighet, intressen och förmågor har vi en nära kontakt med dig. Vi fokuserar på människan, möjligheterna och vägarna framåt, i stället för på hinder och svårigheter. De eventuella svårigheter som ändå finns försöker vi hitta vägar runt, eller övervinna med hjälp av våra professionella coacher.

Vi arbetar med coachningsmetoder som bevisligen fungerar. Och utnyttjar vårt stora kontaktnät bland lokala arbetsgivare. Många av våra deltagare berättar om det goda stödet de fått från våra oss för att komma framåt i livet. Även om det kan krävas ansträngning för att skapa förändring och nå uppsatta mål försöker vi se till att ha roligt på vägen.

Jobcenter rustar, matchar, rekryterar och bemannar!

Jobcenter finns på många orter i Sverige och vi kan utnyttja det goda nätverk och kompetens som finns i organisationen.

På kontoret i Visby och näraliggande kontor arbetar vi inte bara med tjänsten Rusta och Matcha. Vi är också ett rekryterings- och bemanningsföretag. På så sätt kan vi effektivt matcha dig med våra egna uppdrag och behoven hos andra arbetsgivare. Vi kan också marknadsföra dig och dina förmågor direkt till passande arbetsgivare.

Från ny deltagare till jobb på två dagar

Vi som arbetar i regionen där Jobcenter Visby ingår har god rutin av att arbeta med Rusta & Matcha sedan tjänsten påbörjades i landet, och vi har fått goda resultat. Alla personer är dock olika. För en del av våra deltagare går det mycket fort att komma i jobb eller studier. (Som en av våra deltagare som med vår hjälp fick en heltidsanställning två dagar efter att han började hos oss.) Andra behöver mer tid. Vissa hjälper vi mycket, andra har mindre behov av stöd.

Oavsett deltagarens situation så arbetar vi med målet att alla ska vara i arbete eller studier när personen lämnar oss. Och våra arbetsmetoder bygger på att alla ska lyckas.

Så här kan vi hjälpa dig till jobb och studier i Rusta och Matcha:

⇒ Vi gör en KARTLÄGGNING av dina färdigheter, förmågor, personlighet, erfarenheter och kompetenser. Vi använder oss också av vetenskapsbaserade tester för att kartlägga våra deltagare, vilka också kan användas för personlig utveckling och för att marknadsföra dig mot arbetsgivare.

⇒ Vi gör en HANDLINGSPLAN som vi kommer överens om tillsammans. Den innehåller en eller flera vägar som leder till jobb eller studier. Sedan arbetar vi tillsammans i dessa riktningar.

⇒ Vi informerar och vägleder dig kring olika möjligheter till STUDIER.

⇒ Vi hjälper dig med ANSÖKAN TILL STUDIER, vare sig det är högskola, folkhögskola, komvux, grundvux, yrkesutbildning eller svenskastudier.

⇒ Vi hjälper dig hitta YRKESINRIKTNINGAR som är realistiska och passande för dig som person.

⇒ Vi stöttar dig i ditt JOBBSÖKANDE.

⇒ Vi följer upp dina ANSÖKNINGAR och ger råd kring nästa steg.

⇒ Vi hjälper dig att skapa och utveckla ditt CV och PERSONLIGA BREV.

⇒ Vi hjälper dig formulera din JOBBANSÖKAN och ger tips på hur den kan utvecklas.

⇒ Vi hjälper dig som ännu inte kan svenska eller inte har datakunskaper att GÖRA OCH SKICKA ANSÖKNINGAR.

⇒ Vi ger dig utmaningar och uppgifter för att du ska bli bättre på att TALA SVENSKA.

⇒ Vi ger dig vägledning för att få tillräckliga DATAKUNSKAPER för att självständigt kunna hitta och söka arbete.

⇒ Vi ger dig tillgång till DATOR och nätverk.

⇒ Vi ger dig INFORMATION kring arbetsmarknaden och arbetslivet.

⇒ Vi ger dig PRAKTISKT STÖD och administrativ hjälp kring saker som behövs för att du ska kunna söka jobb och arbete eller studera.

⇒ Vi stöttar dig i KONTAKTEN MED ARBETSGIVARE.

⇒ Vi hjälper dig att arbeta strukturerat med SPONTANANSÖKNINGAR och att TA KONTAKT med de arbetsplatser du helst vill arbeta på.

⇒ Vi gör dig tryggare och skickligare med INTERVJUTRÄNING.

⇒ Vi utmanar dig med ÖVNINGSUPPGIFTER med syfte att förbättra det just du behöver bli bättre på.

⇒ Vi hjälper dig att få PRAKTIK på lämpligt område, för att lära dig ett yrke eller förbättra chansen till anställning.

⇒ Vi stöttar dig i KONTAKTEN MED ARBETSFÖRMEDLINGEN och andra myndigheter som behövs för att du ska få arbete.

⇒ Vi STÄRKER DIG som person, ger dig trygghet i ditt arbetssökande, mer energi, fart och självsäkerhet, genom coaching kring allt från livsstil, hälsa, vardagsstruktur, självkänsla, motivation och handlingsstrategier för att uppnå dina mål.

Vi coachar mot alla branscher

Vi har en stor bredd i vår branschkunskap.

Vår gotländska personal i Visby och kollegorna på näraliggande kontor kan stötta dig med kunskap och erfarenhet av följande branscher:

 

⇒ Administration, ekonomi, juridik

⇒ Besöksnäringen, hotell, boende, restaurang och turism

⇒ Bygg och anläggning

⇒ Försäljning, inköp, marknadsföring, telemarketing, detaljhandel,

⇒ Handel, inklusive detaljhandel, bilbranschen, import och export

⇒ Hantverksyrken

⇒ Hälso- och sjukvård, sjukhusvård, tandvård, äldreomsorg

⇒ Industriell tillverkning, fordonsindustri, processindustri

⇒ Konsultarbete

⇒ Kultur, media, design, reklam, musik, skrivande, journalistik

⇒ Livsmedel

⇒ Militärt arbete

⇒ Naturbruk, lantbruk, skogsbruk

⇒ Naturvetenskapligt arbete, miljöteknik, energi

⇒ Organisationsutveckling, kvalitetsutveckling, projektledning, entreprenörskap

⇒ Pedagogiskt arbete

⇒ Personal, rekrytering och bemanning

⇒ Socialt arbete, integrationsarbete

⇒ Säkerhetsarbete, kriminalvård

⇒ Tekniskt arbete, flyg- och fordonsindustrin

⇒ Transport, taxi

⇒ Utbildning, högskola, yrkesutbildning, vuxenutbildning, svenskaundervisning

Vi kan erbjuda Rusta och Matcha utan tolk på arabiska, dar/persiska, engelska och spanska. Och gotländska.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du kan delta i Rusta och Matcha. Du kan kontakta dem för att fråga om du kan delta. Du kan också kontakta oss, så försöker vi gemensamt undersöka saken.

Vi finns på Facebook

Besök och följ vår Facebook-sida för mer information om vår personal, om våra resultat samt om vad som händer just nu!