kontakt

Nyheter

VÄLKOMMEN

till Huvudkontoret

Vi brinner för att hjälpa människor att hitta rätt, vår ambition är att vara en kraftkälla för både företag och människor som vill utvecklas och hitta till sitt mål.    

Tony Timmberbäck

VD

 

Magnus Westlund

COO

magnus@jobcenter.se

070 – 123 45 67

Hanna Arningsmark

Kvalitetschef

hanna@jobcenter.se

Lisa Enberg

Kvalitetsutvecklare

lisa@jobcenter.se

076 – 030 34 38

 

Anders Stock

Kvalité

anders.stock@jobcenter.se

076 – 034 25 66

Tatjana Primsander

Kvalité

tatjana@jobcenter.se

076 – 029 71 02

Jessica Svensson

Kvalité

jessica.svensson@jobcenter.se

070 – 414 29 93

 

Anette Bengtsson

Marknadschef

anette@jobcenter.se

076 – 022 90 12

Misha Timmberbäck

Ekonomi

ekonomi@jobcenter.se

De Globala målen och agenda 2030

Agenda 2030 antogs 25 september 2015. Detta är en universell agenda för hur länderna ska jobba för en hållbar utveckling.

Det finns totalt 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet, nämligen det sociala, ekonomiska och slutligen det miljömässiga.  I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har utsett en Agenda 2030-delegation för att ta fram en nationell handlingsplan.

Jobcenter har valt att fokusera på två utav de Globala målen genom vårt stöd till SOS Barnbyar och genom vår verksamhet bidrar vi till följande mål: 

10 – Minskad ojämlikhet

16 – God utbildning

Huvudkontor Jobcenter i Ljungby

Södra Torggatan 16
341 43 LJUNGBY

070-4885508

info@jobcenter.se

 

Södra Torggatan 16

341 43 LJUNGBY 

16