kontakt

Nyheter

VÄLKOMMEN

till Huvudkontoret

Vi brinner för att hjälpa människor att hitta rätt, vår ambition är att vara en kraftkälla för både företag och människor som vill utvecklas och hitta till sitt mål.    

Tony Timmerbäck

VD

 

Magnus Westlund

Kvalitetschef

magnus@jobcenter.se

070 – 414 29 82

Hanna Arningsmark

Kvalitetschef

hanna@jobcenter.se 

Nina Axelsson

Marknadschef

nina@jobcenter.se

076 – 022 26 24

Misha Timmerbäck

Ekonomi

ekonomi@jobcenter.se

Jennie Arningsmark

Kvalitetsadministratör

jennie@jobcenter.se

076 – 611 90 77

 

De Globala målen och agenda 2030

Agenda 2030 antogs 25 september 2015. Detta är en universell agenda för hur länderna ska jobba för en hållbar utveckling.

Det finns totalt 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet, nämligen det sociala, ekonomiska och slutligen det miljömässiga.  I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har utsett en Agenda 2030-delegation för att ta fram en nationell handlingsplan.

Jobcenter har valt att fokusera på två utav de Globala målen genom vårt stöd till SOS Barnbyar och genom vår verksamhet bidrar vi till följande mål: 

10 – Minskad ojämlikhet

16 – God utbildning

Huvudkontor Jobcenter i Ljungby

Lilla Torget 3A

341 43 Ljungby

070-4885508

info@jobcenter.se

 

Lilla Torget 3A

341 43 LJUNGBY 

3A