kontakt

Nyheter

 

Rusta och Matcha

Söker du jobb? Vill du studera vidare?

Rusta och Matcha hos Jobcenter

På Jobcenter har vi personal som är genuint intresserade av människor. Du ska känna vår trygghet i med och motgång på väg mot vårt och ditt mål.

Vi på Jobcenter är prestigelösa och arbetar som ett team där alla hjälper varandra vid behov. Du står hela tiden i centrum av vår matchning, lyckas du så lyckas vi!

Vi finns i dag på ca 70 orter och är Sveriges snabbast växande bolag inom matchning.

Rusta och Matcha

Kan du dra nytta av tjänsten Rusta och Matcha?

Rusta och Matcha är en tjänst för dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och som bedöms vara i behov av ett individuellt anpassat stöd i ditt jobbsökande eller om du vill ha stöd för att studera vidare.

Målet med Rusta och Matcha är att du som deltar ska få ett jobb eller en utbildning på kortast möjliga tid med hjälp av vårt stöd och stora kontaktnät med näringslivet.

På Jobcenter använder vår lokalt förankrade personal ett individuellt upplägg där dina behov och erfarenheter alltid står i centrum. Jobcenter lyssnar och matchar dig mot ett nytt jobb eller vidare studier.

Nyckeln till framgång hos Jobcenter är vårt kontaktnät med rekryterande företag, personalens lokala förankring och vår matchning till de dolda jobben som aldrig annonseras ut.

Vi samarbetar med stora nationella rekryteringsbolag såväl som lokala. Vi anordnar lokala rekryteringsträffar där vi matchar dig med arbetsgivare. Vi får ofta beröm för våra studiebesök på arbetsplatser där du får en inblick i olika verksamheter.

När du väljer Jobcenter som din leverantör kommer vi att vi att utforma och anpassa programmet och aktiviteterna så det passar in bra för dig.

Du kommer att delta i tjänsten Rusta och Matcha i sex månader. Vid behov kan du förlänga och använda tjänsen ytterligare sex månader, totalt ett år.

Har du rätt till Rusta och Matcha?

 

Arbetsförmedlingen beslutar om du har rätt till tjänsten, därefter kan du välja Jobcenter.

Vi kommer då att kontakta dig med ett startdatum där du får träffa våra duktiga handledare och jobbmatchare för en gemensam planering framåt.

Tjänsten Rusta och Matcha är ett projekt som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden.

Rusta & Matcha

Kontakta Jobcenter

Letar du nytt jobb eller funderar på att utbilda dig vidare?

Rusta och Matchning med Jobcenter hjälper dit till nytt jobb!