kontakt

Nyheter

Söka 

Jobb

Jobcenter har alltid fokus på snabbaste vägen till resultat

Jobcenter Rusta och Matcha är en pålitlig och trygg väg till sysselsättning för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Vi erbjuder förberedande utbildningar, motivationshöjande aktiviteter och framförallt individuell vägledning. Våra deltagare får rätt förutsättningar för att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden och därmed skapa sig en stabil tillvaro.

Till vägen mot ett nytt jobb använder vår lokalt förankrade jobbmatchare ett individuellt upplägg där dina behov och erfarenheter står i centrum.

Vi lyssnar och matchar Dig mot ett nytt jobb eller mot vidare studier. Nyckeln till framgång hos Jobcenter är vårt kontaktnät med rekryterande företag, personalens lokala förankring och vår matchning till de dolda jobben som aldrig annonseras.

Du får personligt stöd av en erfaren handledare som har ett stort och brett kontaktnät. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren tar ni fram en plan för hur du ska hitta ett passande jobb eller lämplig utbildning.

Jobcenter är en av landets största aktörer inom Rusta och Matcha, Vår målsättning är att alltid överträffa våra kunders förväntningar och vara den aktör som lyckas få ut mest deltagare i jobb eller utbildning

Vi är genuint intresserade av människor och du skall känna vår trygghet i med och motgång på väg mot vårt och ditt mål.

 

Du står hela tiden i centrum av vår matchning, lyckas du så lyckas vi!

Jobcenter

Hur väljer jag Jobcenter Rusta och Matcha?

1

Besök Arbetsförmedlingen.se

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till Rusta och Matcha samt vilken nivå av tjänsten du behöver.

2

Välj Jobcenter som partner

På Arbetsförmedlingen får du en lista på företag som arbetar med Rusta och Matcha. Vi hoppas då att det självklara valet ska vara Jobcenter.

3

Vi bokar in ett möte

När du valt oss bokar vi in ett datum. Tillsammans planerar vi för att hitta ett jobb eller utbildning som passar dig. Vi utgår från dina tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov.

Rusta och Matcha hos Jobcenter

Rusta och Matcha  är en tjänst för dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och som bedöms vara i behov av ett individuellt anpassat stöd i ditt jobbsökande eller om du vill studera vidare.

MÅLET med Rusta och Matcha är att du som deltar skall med vårt stöd komma till ett jobb eller utbildning på kortast möjliga tid.

Varför Jobcenter?

På vägen mot ett nytt jobb använder vår personal som är lokalt förankrade ett individuellt upplägg där dina behov och erfarenheter står i centrum.

Vi lyssnar och matchar Dig mot ett nytt jobb eller vidare studier. Nyckeln till framgång hos Jobcenter är vårt kontaktnät med rekryterande företag, personalens lokala förankring och vår matchning till de dolda jobben som aldrig annonseras.

Våra rekryteringsträffar och studiebesök på arbetsplatser är alltid mycket uppskattade av våra deltagare.

Vi är genuint intresserade av människor och du skall känna vår trygghet i med och motgång på väg mot vårt och ditt mål. Vi på Jobcenter arbetar som ett team där alla hjälper varandra vid behov. Du står hela tiden i centrum av vår matchning, lyckas du så lyckas vi!